PoetryWorld Literature

When I drink – Poetry from Vietnam

Nong Thi Ngoc Hoa, poetess from the land of Blue Dragon, shares her poems

My wine was in bamboo tube

I drink when going in the forest,

Slope climbing

Mountain climbing!

Nong Thi Ngoc Hoa

Nong Thi Ngoc Hoa, poetess from Vietnam, was born in 1955 in Yen Thinh, Cho Don, Bac Can. She is member of Vietnam Writers Association, The Association of Literature and Art of Vietnam’s Ethnic Minorities and the Association of Literature and Art of Phu Tho Province. She has won 6 Literature Awards and is author of nine books including: Lullaby for myself (1999), Love garden (2002), Why is that? (Poetry, 2012), Path for clouds (2004), and ‘Collected countryside’s words’ (2010).

 

When I drink

No need a table

No need a cup, no need a glass

No need to notice a green or red bottle

My wine was in bamboo tube

I drink when going in the forest,

Slope climbing

Mountain climbing!

 

Drink for relieving back fatigue

For fun when friends come

For warming stomach when wading in the stream

Catching the fish so the wife can cook sour soup

The wine that my wife distilled – No buy

Just smell of the corn and the rice

I drink on backs of a buffalo and a horse

Drink relevant to my stomach, no percentage count.

KHI MÌNH UỐNG RƯỢU

Chẳng cần bàn

Không cần cốc cần ly

Không để ý chai xanh hay chai đỏ

Rươu của mình đựng bằng ống nứa

Mình uống khi đi rừng,

leo dốc

leo nương.

Uống cho đỡ mỏi cái lưng

Cho vui khi bạn tới

Cho ấm bụng khi lội suối

bắt con cá về để vợ nấu canh chua.

Rượu vợ cất – Không phải mua

Cứ thơm mùi ngô, mùi lúa

Mình uống cả trên lưng trâu, lưng ngựa

Uống vừa bụng mình, không tính phần trăm.

***

To send my hands

It is frosty outside

It is drizzling outside

The cold is tougher

Hands are numb

Oh honey! I need to be warmed up

Let me put my hands in a warm place

Just afraid of getting cold in you

 

The fire on the floor is familiar

Nine stairs is accustomed to.

Who knows, the eyes used to seeing

The feet are familiar to come

Breath falls in love with the breath

The stomach boils with the memory

Scratch as if eating sour food

 

Are you ready for me the place to send my hands?

GỬI TAY

Ngoài kia sương giá

Ngoài kia mưa phùn

Cái rét ngọt hơn

Cái tay tê cứng

Mình ơi! Ta cần ủ nóng

Cho ta gửi cái tay vào chỗ ấm

Chỉ sợ cái lạnh theo vào mình thôi

 

Ngọn lửa sàn quen hơi

Chín bậc thang bén tiếng

Biết đâu cái mắt quen nhìn

Cái chân quen đến

Hơi thở phải lòng hơi thở

Cái bụng sôi theo cái nhớ

Cồn cào như ăn phải của chua

 

Mình sẵn cho ta chỗ gửi tay chưa?

***

Hey Honey…

Hey honey, in which village do you live in?

Your dress smells with new indigo

Your hands have been pale since childhood

Until now still pale

 

All year round, hands dyes indigo

All year round, spins silk 

It’s sunny in the yard you embroider skirts

The way of walking as the mountain

Wearing a basket on back, carrying the stream back home

The rocky mountain is beside, the district market is far away

The rice field is as narrow as a skirt strip

Sweat is full of corn traces

Walking since in father’s belly, so calves are big

The following person kisses the heel of the person in front

At night, the moon hangs in front of chest

The flute calls earnestly to the lips inviting lovers

 

High Disparity Mountain

Only you are so close

The skirt circles around, I am as a whirlpool

I get caught in the pattern

Hey honey, let me follow the uphill

Let me be your good horse.

ẤY ƠI…

Ấy ơi ở bản nào về

Váy áo thơm mùi chàm mới

Bàn tay xanh từ bé

Đến bây giờ vẫn xanh

 

Quanh năm nhuộm chàm

Quanh năm se lanh

Trời nắng ra sân thêu váy

Dáng đi như dáng núi

Đeo lù cở trên lưng cõng suối ngược về nhà

 

Núi đá bên mình, chợ huyện thì xa

Ruộng hẹp như dải váy

Mồ hôi đầy dấu tra ngô

Đi bộ từ trong bụng cha, nên bắp chân to

Người đi sau hôn gót người đi trước

Đêm về trăng treo trước ngực

Tiếng khèn gọi môi tha thiết gọi bạn tình

 

Chênh vênh núi cao

Chỉ em là gần

Vòng xoay váy xoáy ta như xoáy nước

Ta cuốn vào hoa văn

ấy ơi cho ta theo ngược dốc

Cho ta về làm ngựa tốt nhà em.

_________________

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close